Công ty TNHH Quảng Cáo - Truyền Thông - Thương Mại Người Mở ĐườngTrailblazer Ad & Communications (Công ty Quảng cáo & Truyền thông Người Mở Đường) được thành lập năm 2006 vá»›i văn phòng chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ há»— trợ tiếp thị chuyên nghiệp cho Ä‘a dạng lÄ©nh vá»±c, ngành hàng.

Khách hàng của chúng tôi gồm các công ty Ä‘a quốc gia, công ty trong nÆ°á»›c thuá»™c các lÄ©nh vá»±c Ä‘iện tá»­ tiêu dùng, chiếu sáng, xây dá»±ng, vận tải biển, sản phẩm dinh dưỡng, thiết bị y tế, dịch vụ tài chính ngân hàng..

Trailblazer tập trung vào các giải pháp há»— trợ tiếp thị tích hợp, các dịch vụ má»™t cá»­a để tối Æ°u hóa hiệu quả chí phí và tiết kiệm thời gian cho khách hàng.

Chúng tôi cam kết luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ, uy tín và mong muốn xây dá»±ng mối quan hệ đối tác, hợp tác dá»±a trên cÆ¡ sở cùng có lợi trong mọi hạng mục công việc đảm nhận.