Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Gia Phúc1.CÔNG VIỆC KHAI THUẾ CỦA DỊCH VỤ KẾ TOÁN

- Khai thuế môn bài hàng năm.
- Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng theo quy định.
- Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng quý theo quy định.
- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm.
- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhận (TNCN) năm.
- Lập báo cáo quyết toán các loại thuế khác có liên quan.
- Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.

2.CÔNG VIỆC KẾ TOÁN

-  Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.
-  Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán.
-  Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
-  Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.
-  Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định.
-  Đứng tên nhân viên làm kế toán cho doanh nghiệp.
-  Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp.

3.CÔNG VIỆC TƯ  VẤN, GIẢI TRÌNH THUẾ

- Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện.
- Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
- Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
- Làm việc với công ty kiểm toán.
- Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện.

4.GIAO NHẬN CHỨNG TỪ VÀ NỘP BÁO CÁO

- Nhận chứng từ từ khách hàng.
- Nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế.

5.CÁC HỖ TRỢ KHÁC

- Xây dựng và thiết lập các ứng dụng quản lý trên excel như: tính giá thành, theo dõi NXT …
- Tư vấn tối ưu bộ máy kế toán, luân chuyển chứng từ.

-----------
  Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Gia Phúc
  126/4/3 Đường Tám Danh, Phường 04, Quận 08, TP.HCM
  0907.012.012
  giaphuc.acc@gmail.com