CTY TNHH Quảng Cáo NGÔI SAO NAMThÆ°a Quý công ty. Nhằm góp phần tăng cường trong hợp tác, liên kết ngành dịch vụ quảng cáo phục vụ cho nhu cầu của cá»™ng đồng doanh nghiệp trÆ°á»›c những hoạt Ä‘á»™ng kích hoạt và tuyên truyền quảng bá thÆ°Æ¡ng hiệu. Công ty TNHH TM DV Quảng cáo Ngôi Sao Nam chúng tôi vinh dá»± được Hợp tác và Liên kết cùng Quý công ty trong những chức năng và dịch vụ sau:


Chuyên In Kỹ thuật số: trên các chất liệu Hiflex, PP, Decal, Silk…
                  (máy đời má»›i; sắc nét rõ đẹp)
    
Thiết kế: Nhận diện thương hiệu. Nội ngoại thất..;

Thi công:
     -  Pano, bảng hiệu, há»™p Ä‘èn; Bandroll; Banner
     -  Mặt dá»±ng công ty, cá»­a hàng; Ná»™i, ngoại thất văn phòng.
     - Thiết kế dàn dá»±ng gian hàng Há»™i chợ Triển lãm (giá theo Ä‘Æ¡n hàng, chất lượng và cạnh tranh)

Truyền thông:
-    TÆ° vấn, thá»±c hiện tổ chức các họat Ä‘á»™ng truyền thông.
-    Xúc tiến ThÆ°Æ¡ng mại.


Tiếp tục không ngừng hợp tác và liên kết vá»›i các đối tác cùng tổ chức xây dá»±ng, thá»±c hiện các chÆ°Æ¡ng trình truyền thông, quảng bá thÆ°Æ¡ng hiệu cho cá»™ng đồng doanh nghiệp. Công ty TNHH TM DV Quảng cáo Ngôi Sao Nam chúng tôi rất vinh dá»± được Quý khách hàng quan tâm Æ°u ái trong việc phối hợp thá»±c hiện các chức năng và nhiệm vụ của chúng tôi. Vá»›i phÆ°Æ¡ng châm: “Trách nhiệm chung trên cùng má»™t lợi ích”. Chúng tôi mong muốn được hợp tác và phục vụ quý khách hàng.


Trân trọng cảm Æ¡n sá»± quan tâm Æ°u ái của Quý đối tác dành cho chúng tôi./.