Cty TNHH Sản Xuất - Thương Mại VIETFARMSCông ty chúng tôi thành lập năm 2012 vá»›i tiêu chí là giá»›i thiệu đến thị trường hạt giống Việt Nam những loại hạt giống cây trồng chất lượng cao, đặc biệt là các loại hạt giống rau, chủ yếu được nhập khẩu từ các khu vá»±c có Ä‘iều kiện khí hậu thổ nhưỡng tÆ°Æ¡ng tá»± Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế nhÆ° Thái Lan, Indonesia ...

Các sản phẩm thế mạnh hiện nay của công ty chúng tôi là DÆ°a hấu, Ớt chỉ thiên, Khổ qua, DÆ°a leo, DÆ°a lê ....

Định hÆ°á»›ng tÆ°Æ¡ng lai của công ty chúng tôi là giá»›i thiệu tá»›i thị trường các loại giống cây trồng má»›i nhÆ° DÆ°a hấu không hạt, Bắp (ngô) ngọt, DÆ°a lê và má»™t số cây trồng má»›i có giá trị kinh tế cao.