HỎI ĐÁP (FAQ)

TIMTOT.net xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, kết nối cơ hội hợp tác và giao thương.

1. Muốn tham gia thì thế nào?

- Cách 1: Gửi Logo, hình ảnh, bài viết giới thiệu doanh nghiệp tới email: ketnoi@timtot.net

- Cách 2: Gửi website của doanh nghiệp đến chúng tôi qua các công cụ:

2. Bài viết giới thiệu doanh nghiệp hiển thị như thế nào trên website TIMTOT.net ?

365 ngày là thời gian hiển thị. Sau thời gian trên, chúng tôi sẽ liên hệ để cập nhật lại thông tin.

3. Tham gia có mất phí không?

Hiện tại chúng tôi không thu phí. Nhưng mời Quý Doanh nghiệp tài trợ chương trình thông qua hiển thị ưu tiên ở Trang Chủ (Homepage).

Xin liên hệ:

Gọi 0902006546 (Sms, Zalo, Viber)

Gửi email ketnoi@timtot.net

Chat từ công cụ hỗ trợ trực tuyến trên website.Xin cảm ơn!